Комбинативен метод & ултразвук

Комбинативен метод и ултразвук

 

Комбинативния метод включва ирисология и плантарна рефлексология.Ирисологията е метод за диагностициране посредством изучаване и наблюдение на човешкото око. Изучаването на ириса на окото позволява една добра оценка на здравословното състояние на индивида. Този метод изучава генетичната морфология и хроматичните изменения на фенотипа на ириса, отчитайки структурната типология на индивида, патологичните тенденции и техните проявления. Цялата психосоматика е онагледена върху ирисите на очите и като следствие се проектира и върху стъпалата на краката, отчитайки по изненадващ начин физическото и психическо състояние на човек. Всички органи и системи в организма имат проекция върху ириса по същия начин както и върху стъпалата. В студиото се извършва комбинирана процедура, която включва преглед на ирисите на пациента с професионален апарат – иридоскоп, за да се открият (ако има) проблемни точки в ириса, които отговарят на даден орган или система и са предвестник за някакъв патологичен процес в тях. След това се извършва рефлексен плантарен масаж по стъпалата за лечение на проблема. По този начин се прави профилактика и превенция на много заболявания, защото ирисите показват нарушен енергиен баланс в определени зони още в начален стадий, когато все още не са се появили първите симптоми на заболяването. Прилагането на тази комбинативна терапия предотвратява по нататъшното развитие на болестта.

 

Ултразвуковата терапия се утвърждава като един успешен метод,  както за откриването на редица заболявания в ранен стадий и тяхното лечение, така и за решаване на множество естетични проблеми. Ултразвуковите вълни представляват механични трептения с честота, по-голяма от горната граница  на човешкия слух – над 20 килохерца. Тези механични трептения упражняват мек натиск върху кожата с налягане до три атмосфери и така се постига микромасаж на клетките, подобрява се кръвообращението, засилват се обменните процеси и съответно – клетъчната регенерация. Методът има много добър противовъзпалителен, противооточен и обезболяващ ефект, защото се въздейства пряко върху венозните и лимфните системи. Ултразвуковата терапия се използва в комбинация с различни гелове, за да могат механичните трептения да проникнат надълбоко в кожата и да не се разсеят във въздуха. Тази терапия е напълно безвредна и безболезнена – усеща се само леко затопляне  на кожата при някои процедури.