ИСТОРИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ

Въпреки че мистиците никога не са говорили за човешкото енергийно поле , нито за съществуването на биоплазма, техните традиции от преди повече от пет хиляди години, разпространили се в цялата планета, потвърждават изводите и наблюденията, до които учените достигат в днешно време .
Мистиците от различни религии твърдят, че са в състояние да видят ярък ореол около главите на хората. Чрез практики като медитация и молитва те достигат до състояние на разширено съзнание, което отключва потенциала на тяхното висше сетивно възприятие.
В древната индийска духовна традиция се говори за универсална енергия, наречена прана, която се приема за градивен елемент и източник на всяка форма на живот. Прана или „дъх на живота“, прониква във всички форми и им дава живот. Йогите въздействат с тази енергия , извършвайки различни дихателни техники, медитация и физически упражнения. Чрез тези практики те достигат до променени в състоянието на съзнанието и разширяват възприятията и сетивността на човека, като по този начин удължават младостта извън обичайните граници.
Китайците още в третото хилядолетие преди новата ера, постулират съществуването на жизнената енергия, наречена Чи, която формира всичко и прониква в цялата жива и нежива материя. Жизнената енергия Чи съдържа две полярни сили: Ин и Ян. Когато Ин и Ян в човешкият организъм се намират в баланс , тогава той е в добро здравословно състояние, докато при наличие на дисбаланс между тях, може да се развие болест. Твърде много Ян енергия води до прекомерна органична активност, а ако доминира енергията Ин, активността на органичните процеси в тялото на човек намалява и става недостатъчна. И двата вида дисбаланс предизвикат физическо заболяване. Древната практика – акупунктура е насочена по-специално към пълно хармонизиране и на двете енергии Ин и Ян и привеждането им в нормални граници за постигане на отлично здраве.
Еврейската мистична кабала, възникнала през 538 г. пр.н.е., се отнася към същите тези енергии , съпоставяйки ги с астралната светлина.
В християнската религиозна живопис образите на Исус и светиите изглеждат обгърнати от ореол от светлина. В Стария Завет има много препратки към описания на хора, заобиколени от блестящи ореоли светлина , както и различни светлинни явления, които през вековете постепенно са загубили първоначалния си смисъл. Например статуята на Мойсей, изваяна от Микеланджело има на челото си два рога , символизиращи два лъча от светлината, или наречени още в оргиналната еврейска традиция – karnaeem / еврейска дума в превод – рог от светлина/.
Писателят Джон Уайт /John White/, в книгата си „Наука на бъдещето” /Future Science/, изброява деветдесет и седем различни култури, в които явлението на АУРАТА , дефинирано във всеки от тези случаи с различно име, е добре познато.
Много учения – ведите от древна Индия; теософските учения на Рудолф Щайнер и Елена Блаватска;тези на розенкройцерите; традицията на лечителите от американските индиански племена; тибетските учения; индийския будизъм; японския Дзен будизъм, дават подробно определение на човешкото енергийно поле. И голям брой от по-нови доктрини и учения, които се основават на съвременните открития на науката, добавят нови наблюдения за естеството на човешкото енергийно поле.
Ако дефинираме това енергийно поле като сбор от всичко, което излъчва човешкото тяло, можем да видим, че повечето от най-известните му компоненти са били открити чрез научни експерименти. Това са някои електростатични , магнитни и електромагнитни излъчвания, както и компоненти на звук, топлина и визуалност, чиито измервания са в съответствие с нормалните физиологични процеси и представляват метод за изучаването на много психосоматични явления и феномени начовешкото тяло.
Наблюденията, направени от д-р Валори Хънт /Valеrie Hunt – учен, автор и почетен професор на физиологичните науки в Калифорнийския университет/, разкриват как определени честоти на излъчваните компоненти съответстват на определени цветове в аурата. Според метафизическата литература на всяка чакра отговаря определен цвят, което доказват и ескпериментите и замерванията , извършени от тази изследователка, или: кундалини = червен цвят; чакра ипогастрика/chakra ipogastrico/ = оранжев; чакрата на далака = жълт цвят; сърдечната чакра= зелен цвят; гърлената чакра = син цвят ; чакрата на третото око = виолетов цвят; чакрата на върха на главата = бял цвят.
Експериментите показват, че човешкото енергийно поле се състои от частици с флуидно движение, наподобяващо това на въздушните и водните течения. Частиците са изключително малки, според някои изследователи дори по-малки от атома. Набор от тези високоенергийни частици, които се движат заедно и образуват сгъстявания, физиците определят с наименованието плазма, която се подчинява на физическите закони. Изследователите стигат до заключението, че тази плазма представлява междинно звено между енергия и материя. Някои учени физици я определят като възможно пето състояние на материята и я наричат биоплазма.
Всички проучвания до момента показват, че общият модел, според който тялото се състои от органи и системи (храносмилателната система и т.н.), е недостатъчен и трябва да бъде проектиран друг модел, основан на идеята за съществуването на специфично енергийно поле, което да организира и да определя функциите на тези системи. В действителност, наличието на подобен сложен комплекс от електромагнитно поле е необходимо, за да бъдат обяснени и психичните явления, като например паранормалните способности на хората.
Според д-р Валори Хънт, човешкото тяло може да се „види , изхождайки от квантовата концепция за енергията, произлизаща от атомно- клетъчната природата на организма и която превъзхожда всички тъкани и системи”. Освен това д-р Хънт е убедена във валидността на холографската визия за човешкото енергийно поле: „Концепцията за холограмата, утвърдена от научната физика и изследванията на мозъка, се явява определящ фактор за космическата визия на реалността, която води до една по- различна и цялостна интерпретация на всички откритията в биологията. “
Мерилин Фъргюсън / Marilyn Ferguson – американска редакторка и изследователка в областта на Ню Ейдж и популярната култура, основателка на Асоциация по хуманистична психология/ заявява в едно свое интервю: „Холистичният модел представлява нова зараждаща се парадигма и цялостна теория, която обхваща всички аспекти от науката и духа. Ето най-после интегрална теория, която свързва биология и физика в една отворена система”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *